Уеб Типография

 
Google+0Facebook0Email

type.js ви дава възможност да използвате още сега новите стойности на css за по-добра уеб типография в отзивчивия дизайн

kerning-pairs
rag-adjust
max-width
min-width
widow-adjust
vw

….

p, li, h3, dd {
max-width: 35em;
widow-adjust: padding-right;
}

h1 {
font-size: 4vw;
max-font-size: 50px;
min-font-size: 30px;
}

 

 

h1 {
font-size: 3em;
line-height: 1.2;
kerning-pairs: az 0.02em,
zy 0.01em,
th 0.01em,
ov -0.02em;
}

rag-adjust: small-words;

 

Работи с тага style в страницата.
Може да се настрои да ползва външен css файл, но в този случай зарежда css файла два пъти.
Веднъж за страницата и втори път за js файла.

Когато работи в страницата, type.js трябва да се зарежда след тага style.
За да се настрои да работи с външен css файл се подменя

 

stylefill.options({
externalCSS : false
});

stylefill.options({
externalCSS : true
});

externalCSS : false се сменя на externalCSS : true
Намира се в началото на файла type.js

 
type.js | github zip

 

 

Google+ Коментари


QR:  Уеб Типография