Adobe Photoshop CC 2014

 
Google+0Facebook0Email

 

 

 

Вижте от какво имате нужда.

Сравнете основните функции в различните версии. Или вижте какво е новото във Photoshop CC 2014.

Photoshop CC (2014) CS6 CS5 CS4 CS3
Подобрения на Smart Object (Смарт обект)
Подобрени Layer Comps (Слоеви композиции)
Ефекти за движения от Blur Gallery (Галерия от замъглявания)
Focus Mask (Фокусна маска)
Подобрения за технологията Content-Aware
По-умни Smart Guides (Умни водачи)
Настолни шрифтове от Typekit
Font Search (Търсене на шрифтове)
Разширени възможности за 3D печат
Подобрена поддръжка за перо на Windows 8.1
Разширена поддръжка за Mercury Graphics Engine
Експериментални функции
Интелигентно и още по-бързо пресемплиране
Perspective Warp (Изкривяване на перспективата)
3D печат
По-бърза работа
По-бързо изпълнение с Mercury Graphics Engine
Adobe Generator
Изцяло нова функция Smart Sharpen (Интелигентно изостряне)
Camera Shake Reduction (Намаляване на трептенето на фотоапарата)
Adobe Camera Raw 8 и Camera Raw като филтър
Включени разширени функции
Инструменти за пестене на време от работния процес
Content-Aware Move (Преместване с оглед на съдържанието)
Content-Aware Patch (Кръпка с оглед на съдържанието)
Mercury Graphics Engine
Нови и реорганизирани инструменти за дизайн
Интуитивно създаване на видео
Изцяло нов инструмент Crop (Изрязване)
Нова Blur Gallery (Галерия от замъглявания)
Миграция и споделяне на предварителни настройки
Подобрени Auto Corrections (Автоматични корекции)
Автоматично възстановяване
Background Save (Запазване на заден фон)
Улеснени комплексни селекции
Content-Aware Fill (Запълване с оглед на съдържанието)
Puppet Warp (Контролирано изкривяване)
HDR Imaging (HDR изображения)
Живописни ефекти
Автоматична корекция на обектива
Панел Adjustments (Корекции)
Панел Masks (Маски)
Подобрено автоматично подравняване на слоеве
Подобрено автоматично смесване на изображения
Разширена дълбочина на полето
По-гладко панорамиране и мащабиране
Плавно въртене на платното
Content-Aware Scaling (Мащабиране с оглед на съдържанието)
Недеструктивни Smart Filters (Смарт филтри)
Инструменти Quick Selection (Бързо селектиране) и Refine Edge (Подобряване на краищата)
Автоматично смесване и подравняване на слоеве
Управление на активи с Adobe Bridge
Подобрена Vanishing Point (Убежна точка)
Подобрено Merge to 32-bit HDR
Черно-бяла конверсия
Подобрено коригиране на Curves (Криви)
Регулируемо клониране и премахване на белези

 

Директни Линкове за смъкване на Adobe Photoshop CC 2014
(Прочетете инструкцията)

Adobe CC 2014  | 64-bit | 32-bit
  • Кликнете «ТУК» и отворете  страницата, преди да отворите директните линкове за смъкване –  Важно!
  • Запишете се с вашето Adobe ID или отделете 5 минути за регистрация.
  • Когато смъкването започне, изчакайте 1 минута и го откажете (затворете активния прозорец)
  • Сега сте записан с trials cookie set и можете да смъквате от директните линкове.

Google+ Коментари


QR:  Adobe Photoshop CC 2014